Karike.com tehnički zahtevi za oglasni prostor

 Read this page in English »
Nazad na stranicu za oglašavanje »
Zahtevi za FLASH baner:
 • Macromedia Flash fajl (verzija Flash5, Flash6) .swf
 • težina i veličina u zavisnosti od pozicija
 • zvuk nije dozvoljen, efekti samo unutar banera, nisu dozvoljene da se učitaju druge animacije sa drugih izvora
 • dodavanje linka za baner je preko clickTAG
 • Preporučljivo je da se napravi alternativni animirani gif baner u slučaju da posetilac nema podršku za Flash baneri kada će se gif baner prikazati
 • Adresa sajta iz banera mora da se otvori u novom prozoru - target _blank mora biti stavljen
 • Dropdown baner mora imati dugme za zatvaranje u donjem desnom uglu
 • Videobaner format .flv i kapacitet do 2 MB.
Zahtevi za GIF baner:
 • do 256 boja, Compuserve GIF format, takođe animirani
 • težina i veličina u odnosu na poziciju
Zahtevi za dizajn banera i sadržaj:
 • Baner ne može da imitira Karike.com sajt i dizajn.
 • Reklame moraju biti u skladu sa najboljim praksama.
 • Karike.com ima pravo da ne objavi reklamu ako je u suprotnosti sa pravilima sajta

Nazad na stranicu za oglašavanje »