Pravila
Ti si ovde: Albumi › Pravila

Pravila:

  • Na Karike.com albumima je zabranjeno da se postavljaju erotske ili pornografske slike
  • Slike koje sadrže rasističke, govor mržnje, nasilje ili druge nedozvoljene aktivnosti nisu dozvoljene.
  • Ako ne poseduješ kopirajt nad slikom nemoj da postavljaš tu sliku.
  • Ako ne poštuješ pravila, tvoj album će biti obrisan a ako napraviš veći prekršaj tvoj nalog će biti zatvoren.
  • Vlasnik naloga je odgovoran za svako nepoštovanje pravila
  • Svi podaci koji mogu biti korišćeni za nalaženje onih koji krše vlasništvo nad intelektualnom svojinom će biti predati odgovarajućim pravnim institucijama, prema važećem zakonu.
  • Komentari u albumima moraju da budu u skladu sa pravilima sajta. Korisnicima koji ne poštuju ovo pravilo će nalozi biti obrisani kao i postavljeni komentari.
  • Ako primetiš da neka slika ili album nije u skladu sa pravilnikom, molimo popuni naš "prijava zloupotrebe" formular. Karike.com moderatori će pregledati žalbu i ako je žalba opravdana preduzeće neophodne akcije i ukloniti sporni sadržaj. Samo Karike.com moderatori će odlučiti šta je prikladno a šta nije za naš web sajt.