Karike.com je društvena mreža koja ti nudi priliku da komuniciraš sa svojim prijateljima, upoznaš nove ljude, saznaš šta drugi misle o tebi i postaneš zvezda! Za korišćenje sajta uloguj se ili registruj! Besplatno je...
flertmajstor blog

Predbracni iliti bracni ugovori... ili "Stop sponzorusama"

Upoznavanje pa... zlu ne trebalo :))))

BRAČNI UGOVOR
(Porodični zakon "Sl. glasnik RS", br. 18/2005)

Zaključen dana __________ godine u _____________ između:
1. _______________________ iz ____________________, kao buduće supruge, i
2. _______________________ iz ____________________, kao budućeg supruga.

Član 1
Ugovarači su budući supružnici koji su nadležnom matičaru Opštine ______________ podneli zahtev za sklapanje braka i isto je zakazano dana __________ godine u _______________________.
Budući supružnici (dalje: supružnici) su se sporazumeli da svoje postojeće i buduće imovinske odnose urede ovim ugovorom.

Član 2
Ugovarači svoje postojeće i buduće imovinske odnose regulišu na sledeći način:
1. Posebna imovina
1.1. Posebna imovina supružnika pre zaključenja braka:
Suprug __________________, ima u svojini, na dan zaključenja ovog ugovora sledeću nepokretnu i pokretnu imovinu:

LISTA NEPOKRETNE IMOVINE
KOMADA PREDMET PROCENJENA VREDNOST
1 stan, površine 50 m2
1 poslovni prostor, površine 20 m2

LISTA POKRETNE IMOVINE
KOMADA PREDMET PROCENJENA VREDNOST
1 automobil marke "XXXXXXXXXXX"

(Navesti imovinu koju su supružnici stekli pre sklapanja braka koja predstavlja njihovu posebnu imovinu)
Supruga ______________________, ima u svojini, na dan zaključenja ovog ugovora sledeću nepokretnu i pokretnu imovinu:

LISTA NEPOKRETNE IMOVINE
KOMADA PREDMET PROCENJENA VREDNOST
1 kuća, površine 927 m2
1 voćnjak, površine 12 ha

LISTA POKRETNE IMOVINE
KOMADA PREDMET PROCENJENA VREDNOST
33 umetničke slike
1 automobil marke "XXXXXXXXX"

(Navesti imovinu koju su supružnici stekli pre sklapanja braka koja predstavlja njihovu posebnu imovinu)
1.2. Posebna imovina supružnika posle zaključenja braka:
Supružnici zadržavaju isključivo pravo svojine na svojoj posebnoj imovini za vreme trajanja braka.
Imovina koju jedan od supružnika stekne u toku trajanja braka, nasleđem, poklonom ili drugim pravnim poslom kojim se pribavljaju isključivo prava, predstavlja njegovu posebnu imovinu.
Supružnici su saglasni da međusobno koriste stvari koje čine nepokretnu i pokretnu imovinu navedenu u tački 1.1. ovog člana ugovora.
U slučaju prestanka braka prestaje i međusobno pravo korišćenja pokretne i nepokretne imovine drugog supružnika.
2. Zajednička imovina
2.1. Na pokretnu i nepokretnu imovinu koju supružnici steknu radom u toku trajanja bračne zajednice (ostvareni prihodi, kupovina, vođenje poslova domaćinstva, staranje o deci, staranje o imovini, kao i druge okolnosti od značaja za održavanje ili uvećanje vrednosti zajedničke imovine) primenjivaće se pravilo jednakog sticanja (50%:50%), izuzetno:
2.2. Imovina stečena igrom na sreću u toku trajanja zajednice života predstavlja zajedničku imovinu, sem ako supružnik koji je ostvario dobitak to nije ostvario iz svoje posebne imovine.
2.3. Imovina stečena korišćenjem prava intelektualne svojine u toku trajanja zajednice života u braku predstavlja zajedničku imovinu, sem ukoliko ne postoji poseban sporazum supružnika o drugačijem načinu sticanja.
2.4. Stvari za ličnu upotrebu jednog supružnika pripadaju mu u isključivu svojinu bez uračunavanja u njegov deo, ako njihova vrednost nije nesrazmerno velika u odnosu na vrednost zajedničke imovine i vrednost stvari za ličnu upotrebu drugog supružnika. Za slučaj da je vrednost stvari za ličnu upotrebu jednog supružnika nesrazmerno velika, one pripadaju u isključivu svojinu supružniku sa uračunavanjem u njegov deo.
2.5. Stvari za vršenje zanata ili zanimanja jednog supružnika pripadaju mu u isključivu svojinu sa uračunavanjem u njegov deo.
2.6. Supružniku koji nakon prestanka zajednice života u braku ima državinu nad predmetima domaćinstva u trajanju od tri godine, te stvari mu pripadaju u isključivu svojinu sa uračunavanjem u njegov deo.

3. Odgovornost za obaveze
3.1. Za sopstvene obaveze preduzete pre ili nakon sklapanja braka odgovara supružnik koji ih je preduzeo svojim posebnom imovinom, kao i svojim udelom u zajedničkoj imovini.
3.2. Za obaveze preduzete radi podmirenja potreba zajedničkog života u braku kao i za obaveze koje po zakonu terete oba supružnika odgovaraju oba supružnika solidarno svojom zajedničkom i posebnom imovinom.
3.3. Supružnik koji je iz svoje posebne imovine podmirio zajedničku obavezu ima pravo na naknadu od drugog supružnika srazmerno njegovom udelu u zajedničkoj imovini.

Član 3
Za sve što nije regulisano ovim ugovorom primenjivaće se Porodični zakon, Zakon o obligacionim odnosima i Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa.

Član 4
Prava na nepokretnoj imovini koja je predmet ovog ugovora upisaće se u javni registar prava na nepokretnostima.

BUDUĆI SUPRUG BUDUĆA SUPRUGA
________________ ________________
POTVRĐUJE SE od strane Opštinskog suda u _____________________, da su ugovarači suprug ____________________ iz ____________________ sa JMBG ______________ i l.k. br. ____________ MUP-a __________________ i supruga ___________________ iz _____________________ sa JMBG ________________ i l.k. br. _______________ MUP-a ________________, pred sudijom suda u _________________ potpisali ovaj ugovor, pošto im je sudija isti pročitao pre potpisivanja i upozorio ih na posledice koje ovaj ugovor proizvodi.
Sudija je posebno upozorio oba supružnika (ugovarača) da se ovim ugovorom isključuje zakonski režim zajedničke imovine.
Naplaćena taksa u iznosu od __________ dinara.
Po primerak ugovora, uručen je nakon overe, obema ugovornim stranama.
Opštinski sud u _________________ dana ____________ godine

I. R. br. ______ M.P. SUDIJA
___________ 
Interesantno
pozitivni glasovi: 3  |  negativni glasovi: 0

Napiši komentar: