Karike.com je društvena mreža koja ti nudi priliku da komuniciraš sa svojim prijateljima, upoznaš nove ljude, saznaš šta drugi misle o tebi i postaneš zvezda! Za korišćenje sajta uloguj se ili registruj! Besplatno je...
marjanovicX3m blog
 Bog

- izvor svih kreacija
- projicira dva aspekta sebe: čista individualna svest, i materija/energija
- uliva materiju/energiju u fragmente svoje vlastite svesti
- neograničena inteligencija koja otvara svoje beskonačne potencijale kroz neograničene varijacije konačnih fragmenata
- dozvoljava individualnim fragmentima širenje kroz učenje sve dok se ne ujedine sa celim
- ne smanjuje se u veličini kada se fragment kreira... proces je holografska replikacija
- također zvan Kreator, Izvor, Jedinstvo sa Svime, Sve

Duša i duh

- skup svesne energije, holografski fragment Boga
- duša je "životna iskra", karakterizirana samosvesnošću i individualnoj svesti
- duše minerala, biljaka, životinja i ljudi se razlikuju po kompleksnosti i nivou individualnosti
- dok minerali, biljke i životinje jačaju svoje duše, ljudi razvijaju svoj duh
- u višim nivoima realiteta, bića mogu egzistirati bez fizičkog tela
- dok okupiraju fizičko telo, genetika teži ka slaganju duhovne/duševne prirode sa telom - ako je duh ili duša prisutna
- velika neslaganja u genetici i duševnoj frekvenciji rezultira u neuspehu propisne inkarnacije

- male razlike uzrokuju velike mutacije u jednom da bi se prilagodilo drugome - genetika se menja sa razvojem duše i obratno
- razvijena ljudska jedinka ( individua ) se sastoji od fizičkog tela, duše ( eteričko i astralno telo ) i duha ( spiritualno i mentalno telo )Evolucija
- fizička evolucija je prilagođena prirodnom odabiru, slučajnim mutacijama, svesnoj selekciji i svesnoj mutaciji
- ljudska evolucija je većinom umetna - ili je DNA mutirala da bi odgovarala frekvenciji vanzemaljske duše ili je DNA umetno promenjena kroz napradni genetski injžinjering sa strane nekih vanzemaljskih frakcija
- radi toga što telo mora odgovarati duši, smrt jedne vrste znači gubitak kompatibilnih ( odgovarajućih ) tela za reinkarnaciju. Zato fizički život traži fizički opstanak i širenje gena.
- svrha fizičke evolucije je prilagodba i svrha spiritualne ( duhovne ) evolucije
- spiritualna evolucija je akumulacija individualnosti, samosvesti i znanja

Moral - karakteristike

- sve što podržava spiritualni napredak je zvano pozitivnim, a sve što ga nazaduje je zvano negativnim
- ono što izaziva bol i služi samo sebi je nazvano "zlo", a ono što izaziva ljubav i napredak je nazvano "dobro"
- dobro i zlo su subjektivni i relativni, ali pozitivno i negativno su objektivni i apsolutni
- odgovarajući balans između dobrih i zlih snaga rezultira u pozitivnosti
- previše dobra rezultira stagnacijom, previše zla vodi u totalno uništenje, što je negativno
- balans je održan prisutnošću obe strane u pravilnom smeru i dijametralnoj suprotnosti
- neko ko se bori isključivo samo za dobro ili zlo je budala, neko ko se striktno bori za pozitivnost je plemeniti ratnik
- takav ratnik će napraviti odgovarajući balans dobra/zla u sebi, i tada tražiti podešenje balansa u negativnim sistemima

Slobodna volja

- neka bića imaju više slobodne volje od drugih
- što je više svesnosti, samosvesti i spiritualnosti u nekome, veća je njegova slobodna volja
- slobodna volja je beskorisna ako je ne prepoznajete ili je ne primjenjujete
- bića sa slobodnom voljom mogu biti prinuđena da se ponašaju kao da je nemaju
- znanje omogućuje takvim prevarenim bićima da vrate potpunu upotrebu njihove prijašnje slobodne volje
- ljudi su u načelu bića sa enormnom količinom slobodne volje
- negativne vanzemaljske frakcije su napravile kontrolni sistem da bi prevarili ljude u limitiranju njihove slobodne volje
- negativne vanzemaljske frakcije imaju manje slobodne volje nego ljudi, zato je njihov oslonac tehnologija i snaga kao forma koja im nadomeštava veći spiritualni razvoj
- bića sa aktivnom primjenom viših nivoa slobodne volje mogu prevazići akcije, misli i realitete bića koja su na nižim nivoima slobodne volje
- bića na nižem nivou slobodne volje, bilo direktno ili indirektno, služe bićima sa viših nivoa slobodne volje
- fizikalnost dozvoljava kršenje pravila o slobodnoj volji među fizičkim bićima, a glavni je razlog zašto je fizička egzistencija vredno iskustvo u smeru spiritualne evolucije

Kosmologija

- realitet ima brojna vremena, dimenzije i nivoe postojanja, uključujući fizičku, astralnu i eteričku egzistenciju
- fizička realnost je generirana temeljnim nivoima svesti ( logotipovima ) čija se ponašanja opisuju u zakonima fizike
- logotipovi su duša fizičkog univerzuma, međutim bez nezavisnih danih svesti, slobodne volje ili kreativnosti
- logotipovi osiguravaju materiju i energiju fizičkih tela u koje se nezavisne svesti ( duše ) inkarniraju
- entropija, logika, matematika, krutost ( gustoća ), sadržaj ( umesto forme ) i linearno vreme su ključne riječi asocirane s logotipovima
- logotipovi nisu Bog - oni su jedva jedna njegova polovina, a druga je individualna svest

Fizika

- brzina svetlosti je koliko najbrže ograničena svest može ići kroz linearan prostor, i jednoznačno je odlučeno od strane logotipova
- sve fizičke realnosti od početka do kraja, u svim svojim mogućim manifestacijama, su odjednom napravljene kad je Kreator projicirao svoje objedinjeno beskonačno "Ja" u svoja beskonačno različita konačna "Ja"
- realitet egzistira kao statički fraktalni hologram, obuhvaćajući sve moguće modove egzistencije i iskustva
- kroz tu holografsku mrežu mogućnosti, svest odabire koji će deo holograma iskusiti, i uzdiže se prema iluziji vremena
- taj izbor je ograničen logotipovima i delovanju slobodne volje drugih bića
- sjedinjeno polje je skalarno fazno polje, što znači da to polje ima tačke gde svaka od njih ima svoju vrednost faze
- faza meri lokaciju duž talasa, ili usklađivanje između dva talasa
- tokovi, vrtlozi i sažimanja u skalarnom polju uzdižu elektricitet, magnetizam i gravitaciju
- fazno polje je po sebi neodređeno i sadrži sve mogućnosti i kvantne talasne funkcije ( skokove )
- svest omogućuje koherentni izvor talasa koji je u interakciji sa faznim poljem i ona onda širi izabrani deo holograma da bi iskusila kao manifestiranu fizičku realnost
- imamo tri tipova vremena: linearno vreme, fazno vreme i spiritualno vreme
- linearno vreme je naš svesni zapis događaja, fazno vreme meri razliku među paralelnim vremenskim linijama, a spiritualno vreme meri razvoj duž osi spiritualne evolucije
- fizička realnost koju mi znamo, kreće se prema napred u linearnom vremenu i entropijska je
- sa linearnog pogleda, individualna svest proizlazi iz mnogih mogućih budućnosti i širi se zbog onog kroz što sve prođe ( prošlost ), delujući na mogućnosti procesa koji se dešavaju u sadašnjosti
- kada je individualna svest vezana za fizičku realnost, ona oseća linearno vreme prema napred
- kada je svest vezana za astralno, eteričko ili telo iz viših dimenzija, vreme postaje nelinearno
- kad svijest nije vezana za telo, vrijeme postaje neegzistirajuće i duše se vežu za svoj Izvor ( Kreator )

Ljudi

- ljudsko telo je biološko vozilo čije velike genetske razlike dozvoljavaju inkarnacije velikog broja različitih duša/duhova
- ljudska genetika je jedinstvena u dozvoljavanju potencijalno bližoj energetskoj vezi sa Kreatorom i kodom realiteta nego skoro bilo koja druga vrsta fizičkih bića u galaksiji
- dok je fizički jedinstveno, čovečanstvo je metafizički različito
- poreklo duša u ljudskim tijelima uključuju prirodno ljudske, vanzemaljske, grupne životinjske duše, ili umetno/neegzistirajuće duše
- vanzemaljci su genetskom modifikacijom napravili razne ljudske rase mešanjem raznih vanzemaljskih rasa međusobno, ukrštajući ih sa homo i neandertalskom genetikom koje su bile već prisutne na Zemlji, i uspešno napravili posao i prilagodili svojim potrebama

Vanzemaljci

- potiču sa ostalih planeta, dimenzija, paralelnih svetova i vremena
- imaju nebrojeno razloga što su ovde, ali mogu biti klasificirani kao pozitivni, negativni ili neutralni
- svaka vanzemaljska rasa je napravljena od niza raznih podvrsta ( frakcija ), koje svaka ima svoje namere
- borave ispod zemlje, na Mesecu i na drugim planetama, u svemiru, ispod dna okeana, i u drugim nivoima realiteta
- imaju ljudske "kopije", koje su u stvari vanzemaljske duše inkarnirane u genetski modificirano ljudsko telo
- negativni vanzemaljci otimaju ljude za programiranje misli, fizičku i eteričku hranu, i eksperimentisanje sa hibridnom rasom
- glavne negativne grupe koje su trenutno prisutne su frakcije "Sive" i Reptilske rase
- Sivi primarno koriste ljude kao genetsku zalihu da bi napravili novu hibridnu rasu za inkarnaciju
- Reptili žele ljude kao prirodan fizički i spiritualni izvor

Novi Svetski Poredak

- Novi Svetski Poredak ( NWO ) je odeljak političkog entiteta koji želi pokoriti čovečanstvo pod neprijateljskim vanzemaljskim planovima
- NWO hijerarhija je sastavljena od vrha pa do dna od negativnih frakcija od zakonodavstva, policije, vojske, banaka, tajnih društava, vanzemaljaca i demonskih bića iz nižih astralnih nivoa
- trenutni cilj je politički ujediniti čovečanstvo u jednu globalnu naciju i tada ga predati vladi vanzemaljskog porekla
- to ujedinjenje će biti postignuto podvalama i pretnjama čovečanstvu kao npr. terorizam, nuklearni rat, planetarne kataklizme, ili invazije vanzemaljaca
- Amerika je najveća prijetnja NWO-a jer ima mnogo oružja i liberalnih zaklada. Američka vlada je prestolnica NWO-a.

Religija

- nema te religije koja je viša od istine
- najorganiziranije religije su kontrolni sistemi koji mentalno i spiritualno porobljavaju ljude i uskraćuju im slobodnu volju
- većina religija ima vanzemaljsko poreklo, a one koje nemaju, korumpirane su negativnim vanzemaljskim frakcijama i njihovim ljudskim podanicima koji traže kontrolu nad masama
- bilo koja religija koja zahteva svoje podanike da se mole ili da se pridržavaju "dijete" van sebe, cilja na transdimenzionalnu ekonomiju spiritualne energije i njezine pljačke i koju koriste nefizička bića
- mnoge religije su kreirane izvorno od vanzemaljske rase da bi je sledili ljudi koji odgovaraju toj rasi
- sudbina bi se jedino trebala koristiti za još neznan, nedogmatski ignorirani fenomen
- crkva je nepotrebna za razvoj u spiritualnoj evoluciji i jedino djeluje kao socijalna institucija u svrhe društvenog programiranja
- direktna gnostička povezanost sa našim unutrašnjim "vodičem" ( Bogom ) je vrednija od bilo koje religije
- manipulira čovečanstvom preko umetnog usklađivanja
- usklađivanje je nepotrebna slučajnost ili nešto što se pojavljuje slučajno ali ima skriveni razlog
- guši individualnost, svest i inicijativu ljudi jer pojačava ljudsku nemoć i uvlači ih u emocionalne melodrame koje "izvlače" energiju iz njih
- alat je kojim se koriste spiritualno atrofirana bića kako bi uzvišeno kontrolirali spiritualno jake ljude
- napravljena je i održana od strane negativnih hiperdimenzionalnih bića koja trebaju tu energiju za preživljavanje

Matrica

- u načelu, Matrica je nevidljivi kontrolni sistem oko nas koji manipulira našim umovima, emocijama i akcijama bez da je mi uopšte primetimo
- ona koristi razne ljudske agente da bi napravila svoj posao - onaj kome nedostaje duša ili duh, primarni su agenti Matrice
- ti agenti imaju koordinirano ponašanje jer su kontrolisani Matricom
- Matrica je povezana s osnovnim "strojnim kodom" našeg realiteta i može manipulirati određene aspekte našeg vremenskog razdoblja tako da kreira okolnosti koje "podešavaju" naše izbore
- u svojoj suštini, Matrica je eterički, pseudo-svesni stroj koji obrađuje podatke o navikama, emocionalnim oblicima i trenutnim ponašanjima da bi sinhronizovano umetnula odgovarajući događaj u naš život za efikasniju kontrolu i za efikasnije uzimanje energije
- zbog toga što smo mi svjesniji od Matrice, možemo je prevazići - to je stvar ponovnog dobijanja i vežbanja naše slobodne volje preko znanja
- gledano iz ispravne perspektive, Matrica je samo program za treniranje koji nam indirektno pomaže u otkrivanju naših slabosti, jača našu dušu, i deluje na naš spiritualni centar.

 

Tagovi:

 
Interesantno
pozitivni glasovi: 0  |  negativni glasovi: 0

Napiši komentar: