Karike.com je društvena mreža koja ti nudi priliku da komuniciraš sa svojim prijateljima, upoznaš nove ljude, saznaš šta drugi misle o tebi i postaneš zvezda! Za korišćenje sajta uloguj se ili registruj! Besplatno je...
Franjopo blog

ENERGETSKA KREATIVNOST ORGANIZMA

Ljudsko telo je model kroz koji se organizam u transformaciji izražava elektromagnetski na svim nivoima bioloških i energetskih struktura.
Telo i um predstavljaju sjedinjeni samoregulišući i samoprečišćavajući sistem organizma Fizičko iskustvo raste iz unutrašnje stvarnosti. Fizičko telo sledi  Prirodu.

ČOVEK JE DEO PRIRODE-KOSMOSA - prostorno i vremenski beskonačnog, u kojem je njegovo postojanje uslovljeno zakonima spoljašnje sredine. On iz nje uzima i koristi za život resurse i potrebnu energiju u vidu hemijskih jedinjenja, prilagođavajući ih na određeni način svojim potrebama.
Čovekov organizam je promeljivog polariteta i tvorevina je telesne, tečne, hormonalne i psihičko-duševne strukure i kao takav je podložan promenama održanja te ravnoteže. Isto kao i u Prirodi, struktura organizma je u međusobnim složenim odnosima u kojem svaki organ stoji u funkciji vlastitog i čitavog sklopa i obratno, ceo telesni sistem deluje u smislu održanja pojedinih delova tela i njihovih funkcija. Čovek pored prijema, prerade i očuvanja informacija iz spoljašnje sredine, programira, reguliše i kontroliše svoju aktivnost, što omogućava prilagođavanje života uslova sredine u kojoj živi.

NA TELESNOM NIVOU – svet upoznajemo preko naših spoljašnjih čula i unutrašnjih senzibilnih struktura, čije senzacije tumači mozak. Sredinu u kojoj živimo doživljavamo ograničeno, opažamo samo deo onoga što se može zapaziti, iako je ona mnogo veće stvarnosti. Mozak registruje samo njemu dostupne čulne nadražaje, dok nevidljivog, a ipak stvarnog sveta oko nas nismo svesni. Fizičko telo doživljavamo osećanjem svesti fizičkim, psihičkim, mentalnim, duhovnim i biološkim strukturama, koje su uključene u prirodu svesti i ne mogu postojati van nje. Fizička konstitucija je rezultat unutrašnje konfiguracije ćelija, molekula i atoma, koja obrazuju tkivo, gde su molekuli i atomi vezani u strukturi ćelija tkiva. Telo ostvaruje svoju stabilnost konstantnim davanjem i uzimanjem materije, tj. stalnom razmenom, i sve to je obuzeto svešću i ugrađeno u prirodu uzajamnog delovanja.
Fizički život je povezan sa izvorima energije iz koje nastaju nematerijalizovane vitalnosti i potrebne komponente za telesnu i molekularnu strukturu organizma.

NA FIZIČKOM NIVOU – telo čoveka predstavljaju polja energije različitih potencijala. Čvrsto tkivo je mnoštvo ćelija koje su po strukturi jednostavno zbir atoma.
Materijalni elemenat čoveka je telo, koje je posrednik svih zbivanja u njemu. Telo je struktura koja se neprestano menja, pulsirajući sistem koji se svakog trenutka rađa i umire i u periodu od sedam godina najvećim delom se regeneriše. Unutrašnja konfiguracija organizma je izvor fizičko-biološke stvarnosti, aktivnost koja ima sposobnost shvatanja fizičkih, psihičkih, mentalnih i duhovnih zbivanja.

NA ĆELIJSKOM NIVOU – telo u svojoj strukturi ima ugrađene mehanizme koji mu omogućavaju prepoznavanje svesne stvarnosti postojanja.. Ovi biološki mehanizmi omogućavaju svaku aktivnost unutrašnji procesa, kojima se stvaraju fizički događaji sa karakteristikama elektromagnetskog svojstva.
Svaka ćelija u telu ima fizičko-hemijska i biološka svojstva i za vreme svoje aktivnosti neprekidno učestvuje u primanju i emisiji informacionih signala preko neuro-fizičke strukture. Atomi i molekuli ćelija i druge male strukturalne čestice su informativno-sakupljački i prenosni procesi elektromagnetskih svojstava. Svest molekula proivodi fizičku realnost događaja i aktivnosti na ćelijskoj usklađenoj svesti. Ceo ćelijski život komunicira međusobno, stvarajući biološku pokretačku snagu u vidu aktivizacione energije.
Materija i energija poseduju urođenu sposobnost samoorganizovanja, oni su otvoreni sistem i mogu razmenjivati svoje produkte sa okruženjem, zadržavajući u tom procesu u velikoj meri sopstveni identitet.

PSIHOLOŠKA STRUKTURA – energetski je akviziter, a njeni pokretači su u stvari fizička polja međusobnih reakcija, emocije i želje koje podstiču sećanja, pokreču se kroz lična shvatanja organizujući asocijacije, pretvarajući ih u slike i događaje. Ovde je elektromagnetska struktura okidač reagovanja u mozgu i nervnom sistemu. Želja je pokretač, koja automatski privlači tražene informacije. Psiha u fizičkoj stvarnosti predstavlja kreatora događaja kroz koje telo doživljava svoju realnost. Telo je komponovano od samosvesnih ćelijskih organizacija svesti, koje imaju različite metode primanja informacija, čiji se impuls prenosi i na fizičko-psihološki sistem.
Tok svesti je vrlo asocijativan, a psiha je fizički uključena u svest i omogućava različita postojanja. Svesni um je psihički obrazac kroz koji se tumači i formira stvarnost preko mozga, pri čemu misli formiraju stvarnost koja se materijalizuje u fizičku formu.

LJUDSKO TELO – energetski je pulsirajući sistem energetskih polja u kojima se električni napon kreće između pozitivnog i negativnog potencijala, dok ne postigne bioelektričnu ravnotežu. Poremećaj ove energije organizma, očituje se u višku ili nedostatku te energije. Ova energija je regulišuća (samoregulišućim imunološkim sistemom ili drugim delotvornim tehnikama).
Poremećaj bioenergije (energetskog potencijala) Jin i Jang u organizmu ima za posledicu oko 95% bolesti.

Zaključak – iz napred iznetog sadržaja, jasno je, zašto je ishrana kreator zdravlja i lepote tela (uz druge spoljne aktivnosti), njen uticaj na duži vek života, osnovni su faktor života.

Uvek Vaš, franjopo.Tagovi:

 
Interesantno
pozitivni glasovi: 11  |  negativni glasovi: 0

Napiši komentar:

Svakako treba procitati ...
Pozdrav
#1, 30.12.2008 - 10:48
Draga prijateljice,
hvala na poseti blogu, biće još mnogo toga zanimljivog. Pratite, komentarišite i ocenite.
30.12.2008 - 13:00