Karike.com je društvena mreža koja ti nudi priliku da komuniciraš sa svojim prijateljima, upoznaš nove ljude, saznaš šta drugi misle o tebi i postaneš zvezda! Za korišćenje sajta uloguj se ili registruj! Besplatno je...
zerar blog

OSNOVNI PSIHOLOŠKI TIPOVI HOROSKOPSKIH ZNAKOVA ( IV )

 RAKOVI I RIBE
RAK - PSIHOLOŠKI TIP SEBIČNE SENTIMENTALNOSTI
Kada bi se psihološki tip Blizanaca zbog svoje koristoljubivosti opteretio
krivicom, on bi dobio osobine Device. A kada bi se Devica suočila sa
svojom hladnoćom i ispraznošću, koji su plod njene opterećenosti krivicom,
i kada bi zatim odlučila da tu prazninu duše upotpuni, ne realnim pokajanjem
za svoje potisnute motive ponašanja, već izazvanim sentimentalnim
osećanjima (opijajući se, na primer, nekim alkoholnim užitkom ili
meditacijom), ona bi dobila atribute psihološkog tipa Raka. Dakle, za raz- liku od Device koja potrebu za reformom svog karaktera zavarava promenama
u svom spoljnjem ponašanju, tip Raka sebe zavarava promenom na nivou
osećanja. Kod Raka osećanja imaju više pogrešnih funkcija: pobuđuju
se da bi zadovoljila sebičnost (objekat užitka), da bi umirila nečistu savest
(kao "dokaz" ljubavi), zatim kao pokretačka snaga (fanatizam), i čovek se
oslanja na njih, kada treba da prosudi šta je dobro a šta loše. Kreirajući kod
sebe osećanja koja nisu adekvatna stvarnosti, tip Raka gubi kontakt sa realnošću
i formira predstave o dešavanjima u spoljnjem svetu u skladu sa svojim
lažnim optimizmom. Takva životna filozofija ga spušta na nivo deteta
kome se mašta meša sa realnošću i koji živi u svom imaginarnom svetu. Iz
straha da ne ugrozi svoja prijatna osećanja koja su mu suštinski važna, jer
su objekat njegovog sebičnog uživanja, on pokazuje nespremnost da se
suoči sa sopstvenom životnom odgovornošću. Funkcionisanje odbrambenih
mehanizama kod Raka je možda najbolje objasniti primerom majke koja je
nemarna prema stvarnim potrebama svoga deteta i koju zbog toga muči nečista
savest. Da bi umirila svoju savest, ona, umesto pokajanja za svoju nemarnost,
umesto reforme svojih unutrašnjih motiva, počinje da kod sebe do
krajnjih granica pobuđuje sentimentalna osećanja prema svom detetu, zavaravajući
njima svoju nečistu savest. Kako pobuđena osećanja ljubavi
prema detetu postaju objekat njene nepobeđene karakterne sebičnosti, ona
prema svom detetu postaje izraženo sebična i posesivna (zato i veoma ranjiva,
a često i zabrinuta). Kada zbog toga potraži pomoć psihologa i kada
mu izusti: "Ja previše volim svoje dete!" psiholog lako posumnja na mehanizam
obrnutog ponašanja. Naravno da je nemoguće nekoga previše voleti.
Pojam "previše" je plod njene odbrane od glasa nečiste savesti koji je opominje
da u svom srcu i dalje nema prave ljubavi. Da ima prave ljubavi ona
ne bi dete "kupovala" i "podmićivala" povlađujući njegovim sebičnim hirovima,
već bi razumno gledala šta je za dete zaista dobro i zdravo. Dok se
majka poziva na osećanje ljubavi kao dokaz da svoje dete iskreno voli, psiholog
jedino racionalnom analizom smisla njenih postupaka prema detetu
može imati uspeha da joj objasni njeno realno stanje i njenu realnu potrebu
za unutrašnjom reformom - reformom motiva, a ne osećanja. Analiza smisla
ponašanja može jednog narkomana navesti da shvati da njegovo snažno
osećanje ljubavi prema njegovoj devojci nije kriterijum njegove stvarne ljubavi
prema njoj, kada je on u izlivima svojih osećanja nudi narkotikom. Isto
iskušenje ima psihološki tip Raka kada treba da shvati da njegova osećanja
ne samo što nisu znak ljubavi nego najčešće odbrana pred savešću zbog nedostatka
ljubavi. Umesto oslanjanja na osećanja, Rak treba da probudi za-kržljale snage zdravog razuma da bi shvatio da pozitivna osećanja nisu kriterijum
ispravnog i dobrog. Treba da shvati da izbegavanjem negativnih misli
i osećanja i izazivanjem kod sebe osećanja ljubavi on neće uspeti da iskoreni
zlo iz svoga srca i da tako ostvari pravu ljubav. Izbegavajući misli i
osećanja adekvatna životnoj realnosti on samo uklanja povod za manifestaciju
stvarnog sadržaja svoga bića. Osećanja treba da budu adekvatna
stvarnosti, a ako bežimo od stvarnosti u nameri da sami učinimo svoja osećanja
prijatnim, postajemo nezreli za bilo kakav stres, koji će nas kad-tad
prisilno suočiti sa stvarnim sadržajem naše duše i dovesti u stanje teške depresije.
Sebičnost prirodno dovodi do razočarenja u život, jer život nije tu
da bi nas zadovoljio i ispunio, već da bismo mi njega učinili ispunjenim i
osmišljenim. Oslobađanjem od nerazumnog optimizma i skidanjem tabua
sa pojma samopreispitivanja, ovaj psihološki tip pripravlja put za oslobođenje
od sebe samog. U suprotnom, on pripravlja put u duševnu bolest (manično-
depresivnu psihozu). Astrolozi navode sledeće osobine Raka koje
predstavljaju njegovo iskušenje: "Pada pod uticaj, popustljiv do slabosti,
menja raspoloženje prema vremenu i Mesecu, karakter je samo zbir doživljaja."
(Mile Dupor, Ne verujte, proverite, str. 70)


RIBE - PSIHOLOŠKI TIP DEPRESIJE
Čoveku je lakše da kroz život ide linijom manjeg otpora i da se odriče
svoje odgovornosti da bude čovek nego da svoja životna iskušenja rešava
na zreo i odgovoran način. U "Astromedicini" astrologa Mileta Dupora čitamo
psihološke osobine horoskopskog znaka Ribe: "Žrtva okolnosti. Traži
da pati. Žrtva; prepušta se situaciji, ne zna se osloboditi postavljenih mreža.
Iziskuje manipulacije. On je povučen, miran, stidljiv, čeka da ga događaj
ubaci u prigodu sa voljenom: talasu treba podsticaj. Dobri do slabosti. Ide
i trpi radi ideala i dece. Teško majci jer ovog natusa drugi iskoriste. Čezne
i strada zbog nedokučivog ideala. Čežnje, putevi, patnje slatke. Suze su jako
oružje." (Astromedicina, str. 104, 123, 131, 133, 139, 142) U "Sunčevim
znacima" Linde Gudmen čitamo: "Što je sredina kreativnija, umetnička,
puna dokolice i ezoteričnosti, to ćete naći više Riba. ... Malo je ovozemaljskih
ambicija u ljudima Neptuna. Kod nje nema intenziteta već skoro nebrige
o sutrašnjici. ... Nikada nije lako ni pravoj ni "ljudskoj" Ribi da se
bori za svoj put uzvodno. Češće se, i zato što iziskuje manje napora, prepuštaju
struji da ih nosi u bilo kom smeru. Ali plivati uzvodno to je izazov
za Ribe i jedini način na koji ikada može naći mir i sreću. Odlučiti se za la-kši put predstavlja zamku za rođene pod ovim sunčevim zrakom, sjajni mamac
koji ih primamljuje, krijući opasnu udicu - protraćen život. Bićete impresionirani
šarmom Riba i lenjom dobroćudnom prirodom. Recite nekoj
Ribi da je društvo dekadentno, da se vlada raspada, da će nas zagađenost
vazduha sve usmrtiti, i da svet nestaje, i ona će zevati ili se očaravajuće nasmešiti,
ili pak licemerno saosećati sa vama. Tipična Riba će uglavnom ići
linijom manjeg otpora. ... Ako realnost postane suviše strašna da bi se suočila
sa njom, ona obično beži u neosnovana ružičasta maštanja... Kada je život
gurne u ustajale vode nesrećnog neuspeha i beznadežnih situacija, umesto
da izleti iz mračne opasnosti, ona je spremna da se sakrije iza svojih
bledo-zelenih iluzija koje joj ne dozvoljavaju da donese praktičnu odluku."
(Sunčevi znaci Linde Gudmen, str. 498-501) Astrolog Maja Lončarić piše
za muški pol kod Ribe: "Muškarac traži ženu koja je uvijek tu da ga teši
kad mu je teško." (Astrologija - Zvezde govore, str. 17) Psihološki tip Ribe
odlikuje sklonost da sebe predstavlja kao da je jadan i nemoćan da svoju životnu
odgovornost na sebi ponese, pa kukanjem nad sobom i svojom navodnom
nesrećnom sudbinom on pokušava da uveri svoju savest da nije
kriv za posledice svoje životne neodgovornosti, već da je žrtva raznih životnih
prilika i neprilika. Takvim stavom on sebe psihički survava u dva
zla: u nezahvalnost i u nezrelu reakciju na stres. Kada bi gajio osećanja zahvalnosti,
onda ne bi imao izgovora da kuka. Kada bi reagovao zrelo na stresne
situacije, on takođe ne bi imao izgovora za svoje gunđanje, jer bi svoje
probleme rešio. Da bi imao izgovora on stalno mora da kuka, i sve njegove
potrage za rešenjima su samo igre koje on sprovodi sa podsvesnom željom
da se te potrage i napori pretvore u neuspehe koji će mu opet pružiti nove
povode za jadikovanje nad sobom i samosažaljenje. Na primer, ako psihološki
tip Ribe u trenutku krize potapšete po ramenu, on će se neutešno rastužiti
još više, a ne manje, što treba da bude opomena onome ko mu pruža
utehu da ulazi u "igru" sa unapred predviđenim ishodom, jer Riba podsvesno
želi da i dalje ostane Riba. Ribi depresija odgovora, iako joj ne odgovaraju
simptomi depresije - sama negativna osećanja i poremećen odnos sa
drugim ljudima. Svoja depresivna osećanja psihološki tip Ribe pokušava
da ukloni raznim tehnikama (najčešće veselom muzikom), ali svojih temelja
depresije ne želi da se odrekne, jer se plaši susreta sa svojom životnom
odgovornošću i odrastanja koje ono podrazumeva. Umesto u sebi, Riba
krivca za svoje stanje nalazi u drugim ljudima, u sudbini koju predstavlja
kao nekakvo prokletstvo, pa i izlaz iz svoje depresije ne vidi u svojoj odgovornoj
akciji volje, svom htenju i borbi da život učini boljim i lepšim nego vidi u slučaju i sreći koja će joj se možda konačno u životu osmehnuti.
Otuda njena sklonost ka sujeverju, mistici i magiji. Istovremeno ona se tog
osmeha sudbine veoma plaši jer u tom slučaju neće više imati izgovora za
svoje unutrašnje nezadovoljstvo i svoju neodgovornost. Psihološki tip Ribe
često sam sebe dovodi u stanje depresije, na primer, prepušta se osećanjima
nostalgije da bi razmišljajući o starim boljim vremenima sebe predstavio
kao gubitnika i tako pokrenuo osećanja samosažaljenja kojim će sebe opet
predstaviti jadnim i samim tim neodgovornim. Svojim mehanizmima on
podseća na povređenu mačku koja liže i grize svoju ranjenu nogu, dok joj
noga usled tog griženja na kraju ne otpadne. Jedini način da čovek pobedi
psihološke mehanizme Ribe u sebi jeste da snagu i motiv za prevazilaženje
svog stanja traži izvan mehanizama same Ribe u sebi, a to podrazumeva
suočavanje sa svojim odbrambenim mehanizmima, odupiranje njihovom
uticaju i pokoravanje duhu nesebične zahvalnosti i kreativne odgovornosti.
Ono što psihološki tip Ribe očekuje od drugih ljudi i od života je najčešće
ono što on sam zanemaruje drugim ljudima i životu da pruži. On ne treba
da se prepušta očaju zbog "zle sudbine", već treba da je uzme u svoje ruke
i da je sam učini onakvom kakva bi ona trebalo da bude. Međutim, suočavanje
sa samim sobom je kod psihološkog tipa Ribe kao i kod tipa Raka
veoma teško, jer je on sklon da takvo zalaženje u svoju ličnost smatra kršenjem
tabua u koji ne sme da se dira. Zaodenut svojom ideologijom ili religijom
on ne dozvoljava da njegovi temeljni principi bivstvovanja budu
dovedeni u pitanje. Iako njegova depresija predstavlja svojevrsno priznanje
da je u problemu, on ne dozvoljava da se u taj problem dira. On podrazumeva
da su mu suštinski životni principi ispravni, a da je za sve njegove probleme
kriv neko drugi.


 
Interesantno
pozitivni glasovi: 3  |  negativni glasovi: 0

Napiši komentar: