Svjedočanstvo mnogih je da vjeruju u Boga, no uglavnom gledaju na Njega kao pasivnog velikog mislioca udaljenog od potreba današnjeg čovjeka. Često puta ne vjerujemo kako Bog djeluje na izravne načine u svijetu te da može učiniti nešto što se do tada nikada nije dogodilo. Skeptični smo i kada je riječ o iscjeljenjima jer se možda ne uklapa u suvremenu sliku svijeta.

No, istina je kako se Isus ne može odvojiti od silnih djela koja je činio, niti svesti sam na moralnog vođu. Povijesni Isus je i liječio i propovijedao. Nije bio samo atraktivna ličnost s karizmom nenadmašivog govornika, već je u sebi imao i silu nad bolešću i smrću. Evanđelja spominju kako se Njemu bile podređene i prirodne sile.

Nažalost, kao i kod Isusovih suvremenika koji su vjerovali da će slijep od rođenja ostati do smrti slijep, i mi imamo problema s pitanjem uklapanja takve vrste čuda u našu sliku svijeta. Ni oni nisu doživljavali takve stvari svakoga dana i nisu očekivali da će netko zaustaviti oluju izgovarajući samo riječ.

Vjerujemo li u konkretan Božji odgovor na neke stvari koje nas muče? U čemu je problem? Isti Isus je i danas na djelu.

izvor:kontakt.bloger