Akatist Izbaviteljnici

Kondak 1.
Ne daj neprijateljima našim da nam nanose zlobu i od Gospoda našeg da nas potpuno odvoje, a nas nau
či da Ti radosni pevamo:
Raduj se Izbaviteljko naša, od nevolja, beda i pogibeli, spasavaju
ći nas i od svih onih koji nam nanose nevolje.
Ikos 1.
Mnoštva Angela, po Tvojoj zapovesti, naoru
žava se, Mati naša, da nas izbave od nevolja, a Ti pak primi molitvu ovu:
Raduj se, Ti Koja nam šalješ an
đele da nas spasavaju!
Raduj se Carice, Koja nam gornjim
činovima nebesku pomoć daruješ!
Raduj se, an
đelima zapovedaš da nas čuvaju!
Raduj se, angelskim vojskama neprijatelje naše pora
žavaš!
Raduj se Izbaviteljko naša od nevolja, beda i pogibeli, spasavaju
ći nas i od svih onih koji nam nanose nevolje.
Kondak 2.
Oni koji su u nevoljama, vide
ći toliko veliku pomoć Tvoju, srdačno Te prizivaju, i počinju neprestano pevati Sinu Tvome: Aliluja.
Ikos 2.
Razumeše mnogi, Izbaviteljko, da Te je, stradaju
ćim u svetu darovao Sin Tvoj, radi toga Ti ovako pevam:
Raduj se, jer si onih koji su nevoljama, mati!
Raduj se, stradaju
ćih uteho!
Raduj se, bolnih isceljenje!
Raduj se, nadanje onih koji su izgubili nadu!
Raduj se Izbaviteljo naša od nevolja, beda i pogibeli, spasavaju
ći nas od onih koji nam nanose nevolje.
Kondak 3.
Sila Višnjega darovana Ti je da poma
žeš svetu i nama, koji u nevoljama ginemo, a od Tebe neće biti izbavljen onaj ko ne poje Sinu Tvome: Aliluja.
Ikos 3.
Imaju
ći nedostižnu ljubav prema rodu ljudskom, Bogomati; čije uzdahe Ti nisi primala? Čije suze nisi otirala? i koga nisi prinudila da Ti vapije:
Raduj se, jer si onih koji su u bedama brzo uslišenje!
Raduj se, mu
čenih i nevoljnih uteho!
Raduj se, onih koji ginu brzo spasenje!
Raduj se, zarobljenih oslobo
đenje!
Raduj se Izbaviteljko naša od nevolja, beda i pogibije, spasavaju
ći nas od onih koji nam nanose nevolje.
Kondak 4.
Spasi nas, Izbaviteljko naša, od bura i naleta beda, na nas koji ginemo. Pogibelnu buru na zemlju našu ukro
ćuješ i primaš nam pesmu: Aliluja.
Ikos 4.
Slušaše rod ljudski o Tvojoj, prema hriš
ćanima divnoj ljubavi, i o Tvome moćnom izbavljenju, od svakih, nailazećih na nas nevolja, nauči se da Ti peva:
Raduj se, ljudskog roda, od beda izbavljenje!
Raduj se,
žiteljskih bura prekraćenje!
Raduj se, uninija progoniteljnice!
Raduj se naša, posle skorbi, darodavko radosti!
Raduj se, izbaviteljko naša od nevolja, beda i pogibeli, spasavaju
ći nas od onih koji nam nanose nevolje!
Kondak 5.
Upodobljavaju
ći se od Boga vođenoj zvezdi, razgoneći mrak i tamu u ogrehovljenim srcima, molim Ti se, da svetom ljubavlju Tvojom vidim Gospoda i zapevam Mu: Aliluja.
Ikos 5.
Videvši ljudi Rusije Tvoje, neo
čekivano od mnogorazličnih beda izbavljenje, radosno Ti pevaju ovako:
Raduj se, u bedama naša pomo
ćnice!
Raduj se, skorbi naših ublanjenje!
Raduj se, nevolja naših odagnanje!
Raduj se, u skorbama uteho!
Raduj se, izbaviteljko naša od nevolja, beda i pogibije, spasvaju
ći nas od onih koji nam nanose nevolje.
Kondak 6.
Isceljeni, utešeni, obradovani, i spaseni Tobom od beda, propovedamo Tvoju pomo
ć i ljubav, Mati, i pevamo Tvome najveličanstvenijem Sinu: Alieluja.
Ikos 6.
Zasijala si nam svetlost spasenja u magli pogibli, ogra
đujući nas i upućujući nas da Ti pevamo:
Raduj se, jer maglu grehova naših razgoniš!
Raduj se, jer grehovnu tamu odgoniš!
Raduj se, jer mrak duše moje prosve
ćuješ!
Raduj se, jer svetom radoš
ću dušu obraduješ!
Raduj se, Izbaviteljko naša od nevolja, beda i pogibeli, spasavaju
ći nas od onih koji nam nanose nevolje.
Kondak 7.
Hote
ći pasti u potpuno očajanje, jer su me sa svih strana bede pritisle, setih se Tebe, Izbaviteljko, i obodrih se i uteših, pevajući Sinu Tvome: Aliluja.
Ikos 7.
Novu i neobi
čnu Svoju milost nam pokaza, i pod moćnu ruku Tvoju nas primi, da Ti mi odavde vapijemo:
Raduj se, Mo
ćna Carice!
Raduj se, jer si nas pod Tvoju mo
ćnu zaštitu primila!
Raduj se, jer si nam Svoju zaštitu darovala!
Raduj se, Ti, Koja neprijatelje naše posramljuješ!
Raduj se, Izbaviteljko naša od nevolja, beda i pogibeli, spasavaju
ći nas od onih koji nam nanose nevolje.
Kondak 8.
Neobi
čno je čudo videti na pogubljenje određene i u nevolji utamničene bez broja, koji žele od Tebe zadobiti spasenje i izbavljenje, sveljubljeno pevajući Bogu: Aliluja.
Ikos 8.
Svi koji su u mraku skorbi, svi vitlani burom nevolja pri
đite ka dobrom pristaništu i našoj pomoći, Djevi Izbaviteljki, vapijući joj:
Raduj se, izvore radosti!
Raduj se, nevolja prognanje!
Raduj se, beda olakšanje!
Raduj se, svakog spokoja darodavko!
Raduj se, Izbaviteljko naša od nevolja, beda i pogibeli, spasavaju
ći nas od onih koji nam nanose nevolje.
Kondak 9.
Sva priroda ljudska Te hvali, svi opevaju Tvoje mo
ćno i mnogorazlično izbavljenje. Umesto nevolja daješ radost onima koji poje: Aliluja.
Ikos 9.
Obezumiše se mnogoumni mudraci vide
ći Tvoje brzo i čudesno izbavljenje u nevoljama stradajućih i ništa nam ne govoreći, pojeći Ti:
Raduj se,
čudesima svet zadivljuješ!
Raduj se,
čudesima nas ukrepljuješ!
Raduj se, bezbo
žne čudesima istrebljuješ!
Raduj se, jer neprijatelje Bo
žijom silom posramljuješ!
Raduj se, izbaviteljko naša od nevolja, beda i pogibije, spasavaju
ći nas od onih koji nam nanose nevolje.
Kondak 10.
Želeći spasti svaku dušu ljudsku, i svom ljubavlju brinući se za nju, dokle je ne naučiš da peva Sinu Tvome: Aliluja.
Ikos 10.
Javi se ikona Tvoja, Izbaviteljko, kao izgraditeljka hriš
ćanskog mira. Svaku dušu od neprijatelja ograđujući, u pravoslavnom svetu, čudesima se proslavi, a Tebe ljudi Božiji opevaju:
Raduj se, Nastavnice naša, jer si Svetu Goru Atonsku
žrebom za sebe izabrala!
Raduj se, Izbaviteljko naša, Tvojim blagoslovom Novi Aton se blagoslovi!
Raduj se, jer si, svojim zemnim javljanjem ikone Tvoje, veselje naše, iznamenje nerušimog saveza i udela sa nama!
Raduj se, ve
čna radosti naša, Koja si blagoizvolela da se čudesno staraš o mladoj Novo - Atonskoj obitelji!
Raduj se, izbaviteljko naša od nevolja, beda i pogibeli, spasavaju
ći nas od onih koji nam nanose nevolje.
Kondak 11.
O, izbaviteljko, pomozi nam sada, krivoverje evo uhvatilo maha, ekumensku jeres prihvataju mnogi, pravu veru gube, nema Bo
žjeg straha. I svejeres novu usvajaju, hvale, zemne im se duše u jeresi guše. O, Izbaviteljko Ti pomozi nama, da nam pravoverje osvećuje duše, i da duše naše kliču Bogu svome, Aliluja poje Tvorcu nebesnome. (Ovaj Kondak dopisao prevodilac)
Ikos 11.
Kao lu
čezarno svetilo, javi nam se Tvoja ikona, Izbaviteljko, Sijajući svetlošću u grehovnom mraku, upućujući nas da Ti pevamo:
Raduj se, jer nas od gladi izbavljaš, i šteto
čine od biljaka odgoniš!
Raduj se, jer useve i šume i sve što raste od propasti spasavaš!
Raduj se, zemljoradnika koji imaju nevolje uteho i njihovog truda blagoslove!
Raduj se, Izbaviteljko naša od nevolja, beda i pogibeli, spasavaju
ći nas od onih koji nam nanose nevolje.
Kondak 12.
Blagodat, koja od ikone Tvoje, te
če, Izbaviteljko, struje isceljenja obilno izliva i srca veseljem oživljujuje, da sve pobeđuju i da sve vole i pevaju Tebi Mati, i Sinu Tvom i Bogu: Aliluja.
Ikos 12.
Opevam isceljenja, opevam i vaskrsenje mladi
ća Anastasija i pevajući kličem:
Raduj se, jer mrtve vaskrsavaš! Raduj se, umrlo srce o
življuješ!
Raduj se, od smrti i ve
čnoga ognja izbavljaš!
Raduj se, posmrtno naše upokojenje i zaštito!
Raduj se, izbaviteljko naša od nevolja, beda i pogibeli, spasavaju
ći nas od onih koji nam nanose nevolje.
Kondak 13.
O Svehvalna i Sveljubima naša Mati, smiluj mi se sada i pomozi, izbavljaju
ći nas od ljutih i istinski neizlečivih naših žalosti. Nauči nas srdačno pevati Bogu koji i nas od njih oslobađa: Aliluja. (tri puta) izvor:knjiga