Karike.com je društvena mreža koja ti nudi priliku da komuniciraš sa svojim prijateljima, upoznaš nove ljude, saznaš šta drugi misle o tebi i postaneš zvezda! Za korišćenje sajta uloguj se ili registruj! Besplatno je...
nislice blog

Preuzeto iz albuma Odabrana Misao c/p

If I am holding a cup of water and I ask you, "is the cup empty?" you will say "No, it is full of water." But if i pour out the water and I ask you again, you may say, "yes, it is empty." but, empty of what?....My cup is empty of water, but it is not empty of air. To be empty is to be empty of something..... When Avalokita [Kuan-Yin, or Kannon, the bodhisattva who embodies Compassion] says [in the Heart Sutra] that the five skandas are equally empty, to help him be precise, we must ask "Mr. Avolikta, empty of what?" The five Skandas, which may be translated into english as the five heaps, or five aggregates, are the five elements of that comprise the human being.....In fact, these are really five rivers flowing together in us: the river of form, which means our body, the river of mental formations, the river of feelings, the river of perceptions and the river of consciousness. They are always flowing within us... Arvalokit looked deeply into the five skhandas... and discovered none of them can be by itself alone....Form is empty of a separate self, but it is full of everything else in the cosmos. The same is true with feelings, perceptions, mental formations, and consciousness. Thich Nat Hanh The Heart of UnderstandingАко сам држи чашу воде, а ја вас питам, "је чаша празна?" ћете рећи: "Не, она је пуна воде." Али ако сам излије воду и ја вас питам опет, можда ћете рећи: "Да, то је празан." Али, од онога што ми је празна чаша је празна воде, али није празна ваздуха ....?. Да буде празно је да буде празна нешто ..... Када Авалокита [Куан-јин, или Каннон, Бодисатва који отелотворује Самилост] каже [у срцу Сутре] да су пет скандас подједнако празна, да му помогне да будемо прецизни, морамо питати "Господине Аволикта, празна од чега?" Пет Скандас, које могу бити преведене на енглески као пет гомиле, или пет агрегата, су пет елемената који чине човека ..... У ствари, то су заиста пет реке теку заједно у нас: река облик, што значи да наше тело, река менталних формација, река осећања, опажања и речних реке свести. Они су увек тече у нама ... Арвалокит погледао дубоко у пет скхандас ... и открио ниједан од њих не може бити сама по себи .... Форма је празна посебног себе, али је пуна свега у космосу.Исто важи и осећања, опажања, менталних формације, а свест. Тич Нат Ханх Срце разумевању 
Interesantno
pozitivni glasovi: 6  |  negativni glasovi: 0

Napiši komentar:

nislice (47)
#3, 27.05.2012 - 22:15
nislice (47)
#2, 27.05.2012 - 19:00
vld (44)
#1, 27.05.2012 - 18:58