On je opisao
  Neprihvaćeni opisi.  
korisnik
offline korisnik sa slikom Kingg
Vidi, takođe