On je opisao
  Neprihvaćeni opisi.  
korisnik
online korisnik sa slikom AtomAnt
Vidi, takođe