On je opisao
  Neprihvaćeni opisi.  
korisnik
offline korisnik sa slikom Deksoni
Vidi, takođe