On je opisao
  Neprihvaćeni opisi.  
korisnik
offline korisnik sa slikom kalivija
Vidi, takođe