On je opisao
  Neprihvaćeni opisi.  
korisnik
offline korisnik sa slikom Kidu376
Vidi, takođe