On je opisao
  Neprihvaćeni opisi.  
korisnik
offline korisnik sa slikom sik
Vidi, takođe