Parovi Broj parova: 9
Korisnik:  
Najbolji | Najnoviji
U ovoj sekciji su svi Karike.com parovi. Čestitamo :)
Da bi došao ovde tvoje srculence treba takođe da izabere tebe. Možeš dodati ili promeniti svoje srculence koristeći link sa srcem () na njenom/njegovom profilu.
Tabela se menja jednom na sat. Mladići su na levoj, a devojke na desnoj strani.

Najbolji

#1
skor: 7.58
 
skor: 5.11
Skor:
  6.35

Zajedno dana: 87
#2
skor: 6.95
 
skor: 5.16
Skor:
  6.06

Zajedno dana: 141
 
#3
skor: 6.83
 
skor: 5.19
Skor:
  6.01

Zajedno dana: 0
 
#4
skor: 6.17

 
skor: 4.99

Skor:
  5.58

Zajedno dana: 1531
 
#5
skor: 5.11

 
skor: 5.24

Skor:
  5.18

Zajedno dana: 14
 
#6
skor: 5.00

 
skor: 5.03

Skor:
  5.02

Zajedno dana: 58
 
#7
skor: 4.86

 
skor: 5.06

Skor:
  4.96

Zajedno dana: 0
 
#8
skor: 4.80

 
skor: 4.93

Skor:
  4.87

Zajedno dana: 264
 
#9
skor: 4.60

 
skor: 4.83

Skor:
  4.72

Zajedno dana: 2200