Moderatori
Moderatori su "policija" karike.com sajta, pomažu korisnicima sajta kao i ljudima koji traže neke informacije. Oni pregledaju slike, kontolišu chat sobe i vode računa da se sve obavlja po pravilima. Istaknuti i dobri korisnici mogu da dobiju status moderatora.

Savetujemo ti da ozbiljno prihvataš njihove savete. Reč moderatora je bitna na našem sajtu budući da su njihove odluke bazirane na PRAVILIMA. Ignorisanje primedbi moderatora može dovesti do blokiranja naloga.
Moderatori će ti pomoći koliko god mogu ako je zaista potrebno, ali pre nego što se njima obratiš proveri često postavljena pitanja! Besmisleno dosađivanje može smetati svakome pa i moderatoru, on je takođe čovek. Aktivnost moderatora je bazirana na volonterskoj osnovi i oni se trude da sajt bude prikladan za sve uzraste.

Uloga moderatora je isključivo moderacija! Ukoliko ima moderatora koji se predstavljaju da imaju i druge aktivnosti ODMAH ih prijavite glavnim moderatorima!

Moderatori

Aktivni su prvi
# slika korisnik godina broj slika
1  
online touch - 4
2  
online ricky - 1
3  
offline VecPoznatoIme 34 2

Glavni moderatori

Po poslednjoj poseti
slika korisnik godina broj slika
offline moderator 39 1