o sajtu

Karike.com je deo panevropske grupe social network sajtova i deo su kompanije Rate Solutions LLC, sa sedištem u Talinu, Estoniji.

Kompanija Rate Solutions ima više sajtova pod različitim brendovima u 10-ak zemalja Evrope i CIS regije. Originalna verzija sajta Rate.ee.

Izvozne aktivnosti kompanije Rate Solutions u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Gruziji, Grčkoj, Makedoniji, Poljskoj, Rumuniji, Srbiji, Turskoj i Uzbekistanu su podržane od strane Fonda za regionalni razvoj Evropske Unije od 01.01.2009 do 31.12.2010.

Rate Solutions LLC, Reg br. 10998212, VAT br. EE100870619. Adresa Pärnu str. 69, 10134, Tallinn, Estonia. Svi eventualni sporovi na sajtu će biti pokušani da se reše dogovorom a ako to nije moguće za rešavanje sporova na sajtu Karike.com je nadležan sud u Talinu, u Estoniji.

Više informacija: Rate Solutions