VIP status
Hoću VIP!
VIP status nije aktivan

Prednosti VIP korisnika:11 u jednom

Pored tvog korisničkog imena će biti sličica
Tvoje staro korisničko ime:  username
Tvoje novo korisničko ime: online username
7 poena  100  za 20 bonus poena
Postani VIP i možeš da oceniš sa 7 za samo 20 bonus poena!
Možeš da pišeš privatne komentare
Komentari koji su vidljivi samo za tebe i osobi kojoj si uputio komentar!
Možeš da vidiš da li je poruka koju si poslao pročitana
Dobićeš obaveštenje kada neko pročita tvoju poruku i vreme kada je pročitana.
Dodaj sliku prvi u redu
Tvoje slike će biti proverene prve u moderaciji.
Vidi slike u originalnoj veličini u albumu
Možeš da vidiš slike koje su u albumu u punoj veličini.
Više ocena i pregleda profila
Tvoja slika će biti ocenjena više, promovisaćemo tvoju sliku svaki dan u ocenjivanju!
VIP dizajn u slovima i komentarima.
Tvoji komentari i slova su sad sa cool dizajnom.
Koristi smajlije
Možeš da koristiš smajlije u tvojim komentarima
Brisanje poslatih poruka
Možeš da obrišeš poslatu poruku i primalac neće znati za to.
Korišćenje animacije u komentarima
Tvoje slike će biti prikazane u komentarima kao animacija.