Odbijene slike
Ovde su poslednjih 20 slika koje su odbijene.
#1
offline Dalibor
20.02.2018 - 20:08
Slika ili njen komentar nije prikladna za Karike.com
#2
offline Andjelaa96
20.02.2018 - 20:01
Osoba ili njegovo/njeno lice nije vidljivo
#3
offline Nikola122
20.02.2018 - 20:01
Slika mora da bude u uspravnoj veličini
#4
offline Andjelaa96
20.02.2018 - 20:00
Osoba ili njegovo/njeno lice nije vidljivo
#5
offline zdrale
20.02.2018 - 10:18
Ponovljena slika
#6
offline Bijonce
20.02.2018 - 10:13
Previše obrađene slike
#7
offline Petie
20.02.2018 - 10:07
Slika mora da bude u uspravnoj veličini
#8
offline Petie
20.02.2018 - 10:07
Slika mora da bude u uspravnoj veličini
#9
offline Leatrap
20.02.2018 - 10:05
Previše obrađene slike
#10
offline laet
19.02.2018 - 20:28
Slika mora da bude u uspravnoj veličini
#11
offline Leatrap
19.02.2018 - 20:28
Lažna slika
#12
offline Leatrap
19.02.2018 - 20:27
Lažna slika
#13
offline zokki
19.02.2018 - 17:10
Slika nije dobro isečena
#14
offline Baki7
19.02.2018 - 17:09
Nema osobe na slici
#15
offline Baki7
19.02.2018 - 17:09
Nema osobe na slici
#16
offline Baki7
19.02.2018 - 17:09
Nema osobe na slici
#17
offline dusannk
19.02.2018 - 17:09
Previše obrađene slike
#18
online Milos990
19.02.2018 - 14:53
Ponovljena slika
#19
offline oliviadaizy
19.02.2018 - 09:20
Lažna slika
#20
offline emilija77
19.02.2018 - 09:19
Kvalitet slike je loš ili je slika previše mala